19 สิงหาคม 2562 มวลน้ำเขาใหญ่ไหลลงเขื่อนลำตะคอง

ที่มา: http://www.komchadluek.net/news/local/384164
ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา ฝนได้หยุดตกแล้ว โดยวัดปริมาณน้ำฝนบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้ 25 มิลลิเมตร ปริมาณน้ำฝนลดลงจากเมื่อวานที่ 135 มิลลิเมตร แต่มวลน้ำจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ยังคงไหลลงสู่ลำตะคอง ในพื้นที่ตำบลหมูสี ตำบลขนงพระ เข้าอำเภอปากช่อง ไหลลงสู่เขื่อนลำตะคอง จากการที่มีปริมาณฝนตกบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนลำตะคอง เมื่อวันที่ 17 ส.ค. ที่ผ่านมา 950,000 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ขณะที่ 18 ส.ค. มีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนลำตะคองอีก 2,300,000 ลบ.ม. จาก 2 วัน มีปริมาณน้ำมากกว่า 3 ล้าน ลบ.ม. นับเป็นข่าวดีในรอบ 8 เดือน ที่มีปริมาณน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคอง โดยน้ำจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จะไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองโดยใช้ระยะทางเดินของมวลน้ำประมาณ 22 – 24 ชั่วโมง โดยเขื่อนลำตะคองมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 133 ล้าน ลบ.ม. 42 เปอร์เซ็นต์จากความจุ 314 ล้าน ลบ.ม.